Arhitectură

Specializarea este axată pe instruirea elevilor teoretic şi practic în domeniul general al tehnicilor de proiectare în arhitectură. Cadrul formativ vizează pregătirea fundamentală şi de specialitate sub următoarele aspecte: dobândirea de cunoștințe teoretice şi practice  fundamentale în domeniul proiectării, cunoaşterea limbajului specific acestui domeniu, dezvoltarea aptitudinilor creative.

Competenţe:

Absolvenţii vor dobândi competenţa:

1. de a citi un proiect;

2. de a desena creativ un obiect sau grupuri de obiecte;

3. de a interpreta cu mijloace specifice şi creative realitatea obiectivă;

4. de a materializa proiectele în obiecte şi machete.

Dotări:

Procesul instructiv-educativ se va realiza în atelierul de specialitate dotat cu mese de proiectare,  planşete, instrumente,  machete, planşe demonstrative, calculator conectat la internet, imprimantă, videoproiector, albume de arhitectură, de artă şi literatură de specialitate existente în biblioteca Liceului de Arte „George Georgescu” Tulcea.

Resurse umane:

Profesori de specialitate cu grade didactice,  arhitecţi şi designeri.

Perspective: După terminarea studiilor absolvenţii vor susţine examenul de competenţe profesionale, care le va deschide perspectiva de a se angaja desenatori la firme de proiectare. Cei dornici să-şi continue studiile vor urma cursurile Facultăţilor de arhitectură, design de obiect, amenajări interioare, arhitectură peisagistică din Iaşi, Cluj, Bucureşti, Timişoara Constanța.