Specializări

Pregătirea elevilor de la Liceul de Arte „George Georgescu” se face pentru secția Muzică, Arte plastice (nivel primar, gimnazial și liceal), Arta actorului și Arhitectură (nivel liceal).

Se studiază disciplinele conform Planurilor cadru, care sunt cuprinse în Trunchiul comun (T.C.), Curriculum-ul diferențiat, precum și în Curriculum-ul la decizia școlii (C.D.S).