Mobilitate personal didactic

Condiții specifice de ocupare a posturilor / catedrelor vacante la Liceul de Arte „George Georgescu”