Scurt istoric

După câteva decenii de existenţă, Liceul de Artă “George Georgescu” s-a impus ca una dintre cele mai importante şcoli vocaţionale din ţară.

În anul 1958 se înfiinţează la Tulcea Şcoala de Muzică şi Arte Plastice, care în toamna anului 1991 devine LICEUL  DE  ARTĂ  „GEORGE  GEORGESCU”.

Instituţia dispune de săli pentru desfăşurarea orelor de specialitate şi ateliere, de o sală de concerte, un studio de înregistrare, şi de  o bibliotecă cu aproximativ 6000 de volume de specialitate.

Cursurile şcolii sunt frecventate de elevi, la specializările muzică (muzică instrumentală, secţie teoretică, canto clasic, muzică tradiţională), arte plastice (design vestimentar, scenografie, pictură de şevalet)  şi artă teatrală.

În anul 1993, liceul intră în circuitul competiţional muzical, naţional şi internaţional, prin iniţierea Concursului de interpretare «George Georgescu». Competiţia reuneşte, an de an, sute de elevi din ţară şi din străinătate.

Alte manifestări artistice de referinţă organizate de Liceul de Artă sunt Concursul de Pictură «Alexandru Ciucurencu », Concursul de Acuarelă «Constantin Găvenea», Concursul de machete de afişe. Acestora li se adaugă concerte, expoziţii, recitaluri şi alte evenimente culturale deschise publicului tulcean iubitor de artă.

Elevii liceului, sub îndrumarea profesorilor lor, participă anual la festivaluri şi concursuri organizate în ţară şi în străinătate, cu rezultate notabile:.

  • Concursul de Interpretare „ORPHEUS” Târgu Jiu
  • Concursul de Interpretare „Carl Filtch” Sibiu
  • Concursul de Interpretare „Ionel Perlea” Slobozia
  • Concursul de Interpretare „Pro Piano” Bucureşti
  • Concursul de Interpretare „Miniatura Romantică” Galaţi
  • Concursul de Interpretare „W.A. Mozart” Târgovişte
  • Concursul de Interpretare „Emanuel Elenescu” Piatra Neamţ

Rezultate foarte bune sunt obţinute de către elevi şi la olimpiadele naţionale, atât la muzică cât şi la arte plastice.

Din multele promoţii de până acum ale LICEULUI DE ARTE „GEORGE GEORGESCU” TULCEA, o mare parte dintre absolvenţi s-au îndreptat către învăţământul superior de specialitate – muzică, arte plastice, arhitectură şi artă teatrală.

Profesionalismul corpului didactic, seriozitatea şi talentul elevilor sunt, deci, cartea de vizită a acestei şcoli nord-dobrogene. Dincolo de menirea educativă firească, Liceul de Arte îşi consolidează poziţia de adevărată instituţie culturală.