Despre noi

Singularitatea Liceului de Arte în peisajul școlii tulcene face din acesta furnizorul unic al dublei educații, artistice și generale.
În politica sa educațională, Liceul de Arte are în centru elevul, care este susținut și încurajat în a-și forma deprinderi și a asimila cât mai multe cunoștințe – pe de o parte – și de a face performanță, pe de altă parte.
Ambele direcții se referă atât la pregătirea vocațională, cât și la cea generală.
Valorile respectate și promovate de școală converg către un învățământ de calitate atât vocațional, cât și general, susținut de un corp profesoral bine pregătit și cu experiență.

Prin toate acestea, școala speră să satisfacă așteptările diverselor grupuri de interes, intern și extern: elevi, părinți, comunitate.
Liceul de Arte „George Georgescu” este singura unitate de învățământ artistic din Tulcea.
Activitatea elevilor Liceului de Arte este cunoscută la nivelul comunității prin numeroasele manifestări artistice la care participă aceștia (concerte, recitaluri, spectacole, expoziții).
Legătura Liceului de Arte „George Georgescu” cu comunitatea este menținută și prin proiectele derulate împreună cu asociații neguvernamentale (Asociația culturală pentru copii și tineret „AMADEUS”, „Asociația pentru Secolul Următor”, „Asociația antidrog”).
Comunitatea reprezentată prin instituțiile: Consiliul Județean, Primărie, colaborează cu Liceul de Arte „George Georgescu”, sprijinind și finanțând proiectele acestuia.

Voluntariatul este o altă formă de activitate cu care elevii Liceului de Arte „George Georgescu” sunt cunoscuți în comunitate. Activitatea de voluntariat cuprinde acțiuni, concerte, spectacole și alte manifestări la căminele de bătrâni, centre de asistență a copiilor cu dizabilități. Datorită acestor activități pe care elevii le desfășoară în parteneriate cu comunitatea, Liceul de Arte „George Georgescu” este cunoscut și apreciat de către părinți și alți membrii ai comunității.